Нервният импулс е начина за предаване на сигнали в нервната система на многоклетъчните животни. Нервните импулси в организма се приемат, провеждат и предават само от един вид високоспециализирани нервни клеткиневрони. Освен в тях, нервен импулс може да възникне и в рецепторите. За разлика от невроните обаче, рецепторите не възприемат нервни импулси, а изменения във външната или вътрешната среда на организма. Рецепторите преобразуват тези изменения в нервни импулси.

Анатомичните структури в организма, които провеждат нервните импулси, се наричат нерви.

Нервните импулси, които се пренасят през нерва са изключително бързи, и могат да достигнат до скорости от 120 m/s. Импулсите се движат от един неврон към друг, преминавайки през синапси, където информацията се преобразува от електрическа в химическа и след това обратно към електрическа.[1][2]

Източници

редактиране
  1. Human Anatomy & Physiology. 7th. Pearson, 2007. ISBN 0-8053-5909-5. p. 388 – 602. (на английски)
  2. Purves, Dale, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, and Leonard E. White. Neuroscience. 4th ed. Sinauer Associates, 2008. ISBN 978-0-87893-697-7. p. 11 – 20. (на английски)