Нерво-Антонинова династия

Династията на Антонините е династия от шестима слабо свързани римски императори, които управляват Римската империя през почти целия 2 век (96 – 192). Тези императори са:

  1. Нерва
  2. Траян
  3. Адриан
  4. Антонин Пий
  5. Марк Аврелий
  6. Комод

Тази династия може да бъде разделена на династия на Нерва и Антонинови династии. Първите петима императори са още познати като Петима добри императори.

КомодМарк АврелийАнтонин ПийАдриан (император)ТраянНерва
вж също: Списък на римските императориКратък списък на римските императориРимска империя
Принципат Криза през 3 век Доминат Разделение Наследници