Неутрализмът (или Неутрално взаимоотношение) представлява междувидово взаимоотношение, при което индивидите от два различни вида не влизат във взаимоотношения помежду си (пространствени и хранителни връзки и взаимоотношения).

ПримерРедактиране

Пример за неутрализъм са елените и катериците, които се намират в една и съща гора. Между тях не възникват взаимоотношения и по този начин те са неутрални едни за други.