Никанор Охридски

(пренасочване от Никанор)

Никанор е православен духовник, охридски архиепископ през 1551-1557 година.

Никанор
духовник
Починал
1557 г.
Религияправославие

Сведенията за Никанор са оскъдни: споменат е в писма на наследниците му на охридската катедра.[1] Умира през 1557 година.[2]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 188-189.
  2. Н. Ђокић, М. Живковић, Српска црква од пада Деспотовине до обнове Пећке патријаршије. – Лесковачки зборник 58 (2019), 66.
Симеон охридски архиепископ (1551 – 1557) Паисий