Никола Белев (ветеринарен лекар)

Никола Танев Белев е български ветеринарен лекар и висш държавен чиновник на Ветеринарно медицинските органи на Народна република България – ветеринар и епизоотик, както и деец на Международното бюро по епизоотиите и неговата Европейска комисия.

Никола Белев
български ветеринар
Роден
Никола Танев Белев
Медицина
Областветеринарно дело и борба с епизоотиите
Учил приВисш институт по зоотехника ветеринарна медицина
Работил вПредседател на ДО Ветеринарно дело и Директор на ДВСК към МЗГ на НРБ (1986-1989)

БиографияРедактиране

Завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. Започва трудовия си стаж като ветеринар, по-късно специализира борба с епизоотиите на тема „Борба с епизоотичните болести в европейски и световен мащаб“. През 1971 г. постъпва на работа в Ветеринарния институт на БАН където от 1975 г. е ст.н.с.

От 1976 до 1989 г. е член представител на НРБ в Групата от експерти на държавите членки на СИВ за борба с епизоотичните болести. Никола Белев е избиран в продължение на 15 години, включително и през 2005 година за член на изпълнителния комитет на МБЕ, за председател на Европейската комисия към Международното бюро по епизоотии и като координатор за източноевропейските страни и страните от ОНД.

Като Председател на ДО Ветеринарно дело Никола Белев има съществена заслуга за борбата с епизоотиите – болестите по животните в стратегически важен период за епизоотичната обстановка в Близкия изток и Балканите – недопускане на болести по българските животни породено от масовото емигриране на кюрди в северен Ирак на турската граница през септември 1988 г. които превозвайки със себе си животните и притежаващи ниски хигиенни навици пренасят болести по турските животни оттатък границата.

Друг въпрос, с който е свързано името на Никола Белев, е борбата с болестта по животните нова за 1988 г. Треска от долината Рифт. Което е признато на най-високите форуми: 57 сесия на Международното бюро по епизоотиите в Париж май 1988 г. и 13 сесия на Европейската комисия към него през септември 1988 г. в Мадрид, Испания, на която 13 сесия е решено следващата 14 да е в НРБ.

В периодите март 1975 – април 1976 и септември 1978 – май 1991 г. Никола Белев е Генерален директор на НВМС (Национална ветеринарномедицинска служба на Народна република България).

ИзточнициРедактиране

  • ЦДА фонд 136 описи 79 80 и 81 – Архив на Министерския съвет:
  1. Доклад от Алекси Иванов – Министър на земеделието и горите до Председателя на Министерския съвет Георги Атанасов за ветеринарно медицинската дейност в НРБ, 12 октомври 1988 г.
  2. Протоколи от заседания на Националния щаб по ветеринарно епизоотична обстановка към Министерския съвет на НРБ за 1986, 1987 и 1988 г.
  • ЦДА фонд 89 опис 86 – Архив на Министерство на земеделието и горите за 1986, 1987 и 1988 г., опис 85 – Архив на Съвета по селско и горско стопанство при Министерския съвет за 1987 г.:
  1. Доклади от Алекси Иванов – министър на земеделието и горите до Председателя на Министерски съвет Георги Атанасов относно мерките за борба с Чернобилската авария в областта на селското стопанство и горите и храните 1986, 1987 и 1988 г.
  2. Доклади от ст.н.с. Никола Танев Белев – председател на ДО Ветеринарно дело до министъра на земеделието и горите Алекси Иванов относно опазването на храните растенията и животните от ядрено облъчване след аварията в Чернобил – 1986, 1987, 1988 г.
  • Архив на Министерство на външните работи, фонд Международни организации 1988 г.:
  1. Доклад на ст.н.с. Никола Белев председател на ДО Ветеринарно дело до министъра на земеделието и горите Алекси Иванов от 12 юни 1988 г. за резултатите на 57 сесия на Международното бюро по епизоотиите в Париж май 1988 г. и за предложение за въвеждане на системата за управление на ветеринарно дело Дейзи.
  2. Доклад от ст.н.с. Никола Танев Белев председател на ДО Ветеринарно дело до министъра на земеделието и горите Алекси Иванов от 3 октомври 1988 г. за резултатите от 13 сесия на Европейската комисия на Международното бюро по епизоотиите в Мадрид, Испания, септември 1988 г.
  • Сайт на Международното бюро по епизоотиите