„Никомахова етика“ (на гръцки език: Ηθικά Νικομάχεια) е етическо произведение, едно от основните произведения на Аристотел, което се състои от три книги и което той посвещава на сина си Никомах.

Никомахова етика
Ἠθικὰ Νικομάχεια
Първата страница на „Никомахова етика“, издание от 1837 г.
Първата страница на „Никомахова етика“, издание от 1837 г.
АвторАристотел
Оригинален езикстарогръцки
Видтрактат

Идея на творбата редактиране

 
Аристотел, изобразен с „Никомаховата етика“ в ръка на фреската Атинската школа

В „Никомахова етика“ са представени възгледите на Аристотел за поведението, което човек трябва да следва в своя живот. За нравствени ценности се посочват духовните възможности и способности на индивида. Етическите принципи, отразени в етиката, са насочени към: определяне на благата, към постъпките на отделния човек и отражението на тези постъпки върху общата дейност на човека: „Всяка постъпка и съзнателен избор изглежда се стреми към някакво благо“[1]. Проблемите, заложени в творбата, оказват силно влияние върху европейската култура.

Синтез редактиране

В „Никомахова етика“ Аристотел извършва синтез на постиженията на античните философи в областта на етиката, като систематизира техните възгледи. Дори коментира и критикува мненията на другите мислители, и едновременно с това поставя редица нови проблеми, на които дава определения и ги анализира.

Композиция редактиране

Трактатът „Никомахова етика“ се състои от 10 книги, които последователно разглеждат проблемите за доброто и щастието, добродетелта изобщо и разновидностите ѝ, справедливостта като нравствено качество и като правно-политическа норма, нравствените свойства в рамките на малките общности и в системата на държавата. На края на своето произведение Аристотел съсредоточава вниманието си върху духовните парадигми, отнасящи се до абсолютното и върховно начало на човешкото битие.

Източници редактиране

  1. Книга I, гл. 1, превод на английски