Нина Николова

български климатолог

Нина Ванкова Николова е български климатолог, професор в Софийския университет.[1][2][3]

Нина Николова
български климатолог
Родена
Нина Ванкова Николова
20 януари 1968 г. (56 г.)
Националностбългарка
Учила вСофийски университет
Научна дейност
Областклиматология
Работила вСофийски университет

Биография

редактиране

През 1991 г. завършва география в Софийския университет. На 27 февруари 1997 г. защитава докторска дисертация на тема „Изменения на температурата на въздуха в извънпланинската част на България“. От февруари 1999 до януари 2000 г. специализира в Метеорологичния институт (Лаборатория по изменение на климата) на Цукуба, Япония, където изпълнява научноизследователска работа по глобални и регионални климатични промени. От 2001 г. е назначена като асистент, а след това главен асистент в катедрата по Климатология, хидрология и геоморфология на Геолого-географския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води лекции, семинарни занятия, лабораторни упражнение и практическа работа в бакалавърската и магистърската степен на специалност география по предметите Климатология, Мониторинг на атмосферния въздух, Методи на климатичните изследвания, Изменения на климата, Модели и сценарии за изменение на климата, Приложна климатология. През 2001 г. е назначена като специалист-географ в Националния институт по метеорология и хидрология при Българска академия на науките. От април 2008 г. е доцент[1][2][3], а през 2018 г. е избрана за професор.

Редактор е на международните списания Geographica Pannonica, Forum Geografie, Acta Hydrologica Slovaca, Bulletin of Serbian Geographical Society, Geographic Society of the Republic of Srpska. Член е на Международната асоциация за градски климат и на Сдружението на геоморфолозите в България.[1][2][3]

Автор и съавтор е на над 70 статии, студии, доклади, учебници.[1][2][3]

Източници

редактиране
  1. а б в г Топлийски, Димитър. Рецензия от проф. дгн Димитър Топлийски // Софийски университет. Посетен на 19 март 2019 г.
  2. а б в г Матеева, Зоя. Рецензия от проф. д-р Зоя Матеева // Софийски университет. Посетен на 19 март 2019 г.
  3. а б в г Христова, Нели. Рецензия от проф. д-р Нели Христова // Софийски университет. Посетен на 19 март 2019 г.