Нова вещественост

Уикимедия пояснителна страница

Нова вещественост може да се отнася до:

  • Нова вещественост – стил в модерната архитектура, който се развива предимно в немскоезичната част на Европа през 1920-те и 1930-те години;
  • Нова вещественост или Нова предметност – стил в модерната литература през 1920-те и 1930-те години, известен в много страни като Социален реализъм.
  • Нова вещественост или Нова предметност – стил в рисуването през 1920-те и 1930-те години;
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.