„Ножот“ с подзаглавие Низов вестник на Македонската младежка прогресивна група „Ножот“ е нелегален български вестник, излизал през 1935 година.

„Ножот“
Информация
Край 5 май 1935 г.
Редактор Васил Ивановски
Език български
Тираж 130 бр.
Свързани вестници Обединист

Вестникът е орган на Македонския младежки съюз, който е забранен след Деветнадесетомайския преврат и е близък до ВМРО (обединена). Вестникът е кръстен на известната Битка на Ножот.[1] Във вестника пише и редактира Васил Ивановски.[2] Печатан е на хектограф в печатницата „Божидар Митрев“ в София. Според други сведения е ръкописен с печатни букви.[3] Излизат само два броя, като първият не е запазен.[4] Запазен е втори брой от 5 май 1935 година.[5] Срещу издателите на вестника е заведено дело в Софийския областен съд по Закона за защита на държавата.[3]

БележкиРедактиране

  1. Ковачев, Велчо. Нелегалният периодичен печтат в България: септември 1923 г. - 22 юни 1941 г., БАН, 1986, стр. 337.
  2. Катарџиев, Иван. Васил Ивановски - живот и дело, предговор към: Ивановски, Васил. Зошто ние Македонците сме одделна нација, Избрани дела, Скопје, 1995, стр. 32.
  3. а б „Български периодичен печат 1844 - 1944. Анотиран библиографски указател, том 3, Български библиографски институт „Елин Пелин“, Наука и изкуство, София, 1962, стр. 177.“, архив на оригинала от 26 юни 2015, https://web.archive.org/web/20150626123759/http://www.nationallibrary.bg/fce/001/0049/files/Tom_3.pdf, посетен 26 юни 2015 
  4. Ристовски, Блаже. Портрети и процеси од македонската литература и национална историја, 1990, с. 409.
  5. The Resolution of the Comintern on the Macedonian Nation and the Macedonian Language (1934), p. 13.