Обвързани ставки на митата

Обвързаните ставки на митата са приложими към стоките, внасяни и произхождащи от страни, които са договарящи страни по Общото споразумение за митата и търговията или с които Европейската общност е сключила споразумения, съдържащи клауза за тарифно третиране „най-облагодетелствана нация“ са конвенционалните мита, фигуриращи в колона 3 от таблицата с митата.

Освен при обратни разпоредби тези конвенционални мита се прилагат за стоки, различни от горепосочените, внасяни от всяка трета страна.

Конвенционалните мита, посочени в колона 3, се прилагат от 1 януари 2007 г.