Обейдската култура е енеолитна археологическа култура в Месопотамия, датирана към периода 6500-3800 година пр.н.е.. Наречена е на първия изследван археологически обект Тел ал-Обейд.

Обхват и основни обекти на Обейдската култура

Обейдската култура възниква в южната част на Месопотамия, където няма данни от по-ранни култури, макар че е възможно следи от такива да има под изследваните алувиални пластове.[1] Там тя просъществува до 3800 година пр.н.е., когато е заменена от Урукския период.[2] В Северна Месопотамия Обейдската култура просъществува по-кратко – от 5300 година пр.н.е., когато замества Халафската култура, до 4300 година пр.н.е., когато е изместена от късноенеолитния период.

Източници

редактиране
  1. Adams, Robert et al. Concluding Remarks // Henrickson, Elizabeth et al. Upon This Foundation – The ’Ubaid Reconsidered. Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1989. p. 451 – 456. (на английски)
  2. Carter, Robert A. et al. Deconstructing the Ubaid // Carter, Robert A. et al. Beyond the Ubaid: Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East. Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010. p. 2. (на английски)