Обективното право е категория на философията на правото, като е плод на извечното философско деление на явленията на "обект и субект", откъдето е пренесено в сферата на правопознанието по отношение на самото право.

Обективното право е неотделимо, немислимо и корелативно на субективното право, които правни термини са синоними в съотношение:

  • абстрактно – конкретно;
  • възможно – действително;
  • общо – единично.

Най-общо казано обективното право е обективиране на субективното право и го следва. В по-голямата си част обективното право се припокрива от позитивното право.

Системата на правото се структурира на

  1. естествено и
  2. позитивно,

както и на

  1. обективно и
  2. субективно.

Източници

редактиране

Вижте също

редактиране