Обикновен змийски език

вид растение

Обикновеният змийски език (Ophioglossum vulgatum) е вид папрат, разпространен в умерените зони на Европа, Азия, източните части на Северна Америка, както и в Северозападна Африка. Среща се обикновено в естествени пасища и скалисти терени, както и по склоновете на пясъчни дюни. Израства от ризомна основа и достига 10-20 cm височина (рядко до 30 cm). Състои се от един лист, съставен от две напълно различни части - тънка издържена спороносна част и плоска и ромбовидна, която обвива основата на първата част.

Обикновен змийски език
Ophioglossum in sand-dunes.jpg
Обикновен змийски език в пясъчните дюни на остров Ангълси
Класификация
царство: Plantae Растения
отдел: Pteridophyta Папратовидни
клас: Ophioglossopsida
разред: Ophioglossales Змийски папрати
семейство: Ophioglossaceae
род: Ophioglossum Змийски език
вид: O. vulgatum Обикновен змийски език
Научно наименование
Уикивидове Ophioglossum vulgatum
Linnaeus, 1753 г.
Обикновен змийски език в Общомедия