Обработка на данни

(пренасочване от Обработката на данни)

Обработката на данните (на английски: data processing) е термин от информатиката, с който се означава „събирането и манипулирането на записи с данни с цел произвеждането от тях на смислена информация“.[1]

Обработката на данни може да включва в себе си различни действия с данните:

  • Валидиране – осигуряване че наличните данни са коректни и качествени.
  • Сортиране – организиране на записите с данни в някаква поредност.
  • Класификация – разделяне на данните в различни категории по различни признаци.
  • Резюмиране на данни – редуциране на подробностите в данните до най-същественото в тях.
  • Агрегиране – комбиниране на данни от множество различни източници.
  • Анализ – събирането, организирането, статистическия анализ, интерпретирането и представянето на данни.
  • Докладване – представяне в детайлен или резюмиран вид на данните или извлечената (изчислена) от тях информация, както и визуализацията им.

Въпреки че терминът е лансиран и започва да се ползва през 50-те години на 20 век, като понятие обработката на данни съществува от хилядолетия.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. French, Carl (1996). Data Processing and Information Technology (10th ed.). Thomson. p. 2. ISBN 1844801004.