Обредът е установен в дадена общност (често религиозна) ред от действия[1][2] със символично значение.

Обредите представляват съвкупност от стереотипни[3], традиционни действия, лишени от непосредствена практическа целесъобразност, но служещи като символ на определени социални отношения, форма на нагледното им изразяване и закрепване.

Най-общо се различават следните групи обреди:

  • лични обреди – свързани с лични вярвания и преданост (обети, клетви, поклонничество и др.);
  • обреди на прехода – при важно за човек събитие (раждане, осиновяване, сватба, смърт);
  • общностни обреди – спазвани съвместно в общността (местни, народни[4], религиозни[5] и др.)

Терминът „ритуал[6] се отнася за определена установена поредност от обреди. Използва се както за религиозни, така и за официални и други обществени събития.

Източници редактиране

  1. Обред – в talkoven.onlinerechnik.com
  2. Обред – в rechnik.info
  3. Обред // Волков, Ю., И. Мостовая, глоссарий к книге «Социология: учебник для вузов», 1998 г.
  4. Обред в РБЕ
  5. Обряд в РБЕ, примери
  6. Ритуал в РБЕ

Външни препратки редактиране