Обстоятелствено пояснение

Обстоятелственото пояснение е второстепенната част на изречението, която уточнява времето, мястото, начина, причините, условията и целта на извършеното действие.

Пояснява сказуемото и принадлежи към неговата група. Изразява се с наречие, предлог + име или с име (съществително, прилагателно, числително, местоимение и други). Пояснява обстоятелсвата, при които протича действието. Обстоятелствените пояснения от мъжки род единствено число се членуват с кратък член: -а, -я.

Открива се с въпросите:[1]

 • Как? – за начин
 • Къде? – за място
 • Кога? – за време
 • Колко? – за количество или бройка
 • Защо? – за причина
 • С каква цел? – за цел

Прието е да се подчертава с две прави черти и пресечени oт две наклонени.

Видове обстоятелствени поясненияРедактиране

Обстоятелствените пояснения са 10 вида, като 2 от тях се изразяват само от подчинени изречения.

 • За време – пример: През деня (кога?) аз бях много натоварен с работата си.
 • За място – пример: Цветето се огъна, полюшна се и с последен сякаш дъх струполи крехкото си телце върху земята (къде?).
 • За начин – пример: Поради така неимоверно жестокия студ и вече посинялото личице на Мири, Страхил обгърна с нежност (как?) премръзналото ѝ тяло и я стопли.
 • За количество и степен – пример: Детето играеше по два (колко) пъти на ден. Уча много(колко?-за степен).
 • За цел – пример: Добре се справи, младеж, няма как да го отрека, но единствено защото си го направил веднъж, не значи, че съм приключил с теб, трябва да стигнеш до върха (каква е целта?).
 • За условие – пример: Казвам ти сериозно, ако ти не ѝ кажеш (Какво е условието?), то аз ще го направя!
 • За причина – пример: Плаче от радост; Преуморяваш се от работа; Пее от щастие. (Каква е причината?)
 • За отстъпка – пример: Придвижваха се към целта макар и бавно.
 • За изключване (изразява се с подчинени обстоятелствени изречения) – пример: Ще рискува, вместо да се откаже.
 • За последица (изразява се с подчинени обстоятелствени изречения) – пример: Обясни проблема така, че го разбраха.

Освен тези обстоятелствени пояснения, които разкриват различни допълнителни страни от реализирането на събитието, представено от сказуемото, редица наречия – като: действително, вероятно, наистина, означават отношението на говорещия към изказването. В този случай можем да говорим за обстоятелствено пояснение за начин на събитието.

 • За начин на събитието – пример: Действително (отношение на говорещия), концертът беше голям успех.

ИзточнициРедактиране

 1. Пашов, Петър. Практическа българска граматика. второ допълнено издание. София, Издателство „Просвета“, 1994. ISBN 954-01-0339-8. с. 312.