Обучението е процес, който подготвя човек или група хора за длъжност в определен бъдещ момент. Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване[2] на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции. Обучението има конкретни цели за подобряване на възможностите, капацитета, производителността и ефективността на обучаващите се.

Военно обучение [1]
Обучение на въздушните сили

Източници

редактиране
  1. Военно обучение в България се провежда във Военна академия Г.С. Раковски
  2. РБЕ