Общежитие е място за временно пребиваване на студенти, ученици или сезонни работници докато са на работа, служба или завършват обучението си[1]. Общежитията се ползват срещу заплащане.

Общежитие в Германия

Следва да се различават студентските от работническите общежития. В една стая могат да живеят по няколко души. Тоалетните и баните могат да са общи и нивото на комфорт обикновено зависи от поддръжката на помещението. Студентските общежития са снабдени с читални, където студентите могат да учат за изпити.

Различните страни имат различни закони и регулации за тези, които живеят на общежитие.

Източници

редактиране