Общини в Албания

Уикимедия списък

Общините (на албански: bashkia или bashki, произнася се башкия или башки) са второто ниво на административно-териториално деление в Албания. Наброяват 61 и са групирани в 12 области.

До 2014 година общините в Албания са били 2 вида – градски общини, наричани bashki и селски общини, наричани komunë. Общият брой на общините е бил 374, като от тях градските общини са били 65, а селските – 309. През 2014 година е приет нов закон, с който броят на общините е редуциран до 61 посредством окрупняване. С новия закон делението на селски и градски общини е премахнато.[1][2] Новото административно-териториално деление е въведено през юни 2015 година по време на местните избори в Албания, според което окрупнените общини на свой ред са разделени най-малко на две административни единици (на албански: njësi administrative), които понякога се наричат „общински единици“ или „мини-общини“. Административните звена са съставени от един или повече градове, села или квартали и представляват третото и окончателно административно отделение на Албания.

Списък на общините в Албания редактиране

Емблема Община
(bashkia)
Общински единици
(njësi ndministrative)
Площ
km²
Местоположение Население
Преброяване (2011) Общински регистър
 
Аргирокастро Антигона, Аргирокастро, Лазарат, Лунджъри, Одрие, Пицар, Цепо 469,25 km²
 
25,301 52,054
 
Белш Белш, Фиерза, Грекан, Каян, Раса 196,44 km²
 
19,503 32,389
 
Берат Берат, Отлак, Рошник, Синя, Велабищ 379,98 km²
 
60,031 98,875
 
Булкиза Булчиза, Горица, Зеркан, Мартанеш, Острени, Шупенза, Требища, Фуша-Булкиза 678,51 km²
 
31,210 40,223
 
Вау-Деяс Бушат, Вау-Деяс, Виг-Мнела, Темал, Хаймел, Шлак 499,09 km²
 
30,438 48,966
 
Вльора Вльора, Новосела, Орикум, Център Вльора, Шушица 616,85 km²
 
130,827 194,147
 
Вора Бърдзула, Вора, Преза 82,72 km²
 
25,511 36,230
 
Голяма Малесия Груемира, Кастрат, Келменд, Коплик, Център Малесия, Шкрел 951,01 km²
 
30,823 53,918
 
Дебър Арас, Фуша-Чидън, Кала е Додъс, Кастриот, Лура, Лузни, Макелари, Мелан, Мухур, Пешкопия, Селища, Слова, Томин, Зал-Дарда, Зал-Реч 937,88 km²
 
61,619 78,940
 
Девол Билища, Хочища, Мирас, Прогър, Център Билища 453,27 km²
 
26,716 42,388
 
Делвина Верго, Делвина 182,90 km²
 
7,598 18,078
 
Дивяка Дивяка, Грабиан, Градища, Ремас, Търбуф 309,58 km²
 
34,254 53,372
 
Драч Драч, Ишъм, Катунд и Ри, Манъз, Рашбул, Сукт 338,30 km²
 
175,110 299,989
 
Дропул Горни Дропул, Долни Дропул, Погон 448,25 km²
 
3,503 23,131
 
Елбасан Брадашеш, Елбасан, Фунара, Гергян, Гинар, Грацен, Лабинот-Фуша, Лабинот-Мал, Папър, Ширгян, Шушица, Треган, Завалина 872,03 km²
 
141,714 205,892
 
Грамш Грамш, Кодовят, Кукур, Кушова, Ление, Пишай, Порочан, Скъндербегас, Султ, Туня 739,22 km²
 
24,231 36,305
 
Камза Камза, Паскукян 37,18 km²
 
104,190 125,632
 
Кавая Голем, Хелмас, Кавая, Луз и Вогъл, Сюней 198,81 km²
 
40,094 79,556
 
Кълцюра Балабан, Дишница, Кълцюра, Сука 304,65 km²
 
6,113 12,468
 
Клос Гура, Клос, Суч, Дзибър 357,48 km²
 
16,618 16,618
 
Колония Бараш, Ерсека, Лесковик, Моас, Новосела, Център Ерсека, Център Лесковик, Члирим 846,06 km²
 
11,070 19,919
 
Кониспол Дзара, Кониспол, Маркат 221,88 km²
 
8,245 17,737
 
Корча Булгарец, Виткук, Воскоп, Дреново, Корча, Лекас, Молай, Москополе 805,99 km²
 
75,994 129,065
 
Круя Бубк, Круя, Никъл, Кодър-Тумана, Фуша-Круя, Цуди 339,02 km²
 
59,814 79,608
 
Кучова Козаре, Кучова, Лумас, Перонди 160,23 km²
 
31,262 55,293
 
Кукъс Арън, Бицай, Бущрица, Грюка-Чая, Запод, Калис, Колш, Кукъс, Малзи, Сурой, Търторе, Топоян, Уймищ, Шищевец, Щикън 933,86 km²
 
47,985 59,393
 
Курбин Лач, Мамурас, Милот, Фуша-Кукя 263 km²
 
46,291 72,987
 
Лежа Балдрен, Блинищ, Дайч, Зеймен, Калмет, Колш, Лежа, Унгрей, Шънгин, Шънкол 509,10 km²
 
65,633 106,245
 
Либохова Загорие, Либохова, Център Либохова 248,24 km²
 
3,667 7,158
 
Либражд Либражд, Луник, Ореня, Полис, Център Либражд, Стеблево, Хотолищ 793,36 km²
 
31,892 44,181
 
Люшня Алкай, Балагат, Бубулима, Голем, Душк, Карбунара, Колония, Крутие, Люшня, Фиер-Шеган, Хюсгойкай 372,72 km²
 
83,659 127,438
 
Малик Врещас, Гора, Либоник, Малик, Моглица, Пирг, Поян 656,34 km²
 
41,757 64,664
 
Малакастър Аратинас, Балши, Грешица, Хекал, Кута, Нграчан, Селита, Фратар, Център Дукас 329,19 km²
 
27,062 43,033
 
Мат Баз, Бурел, Дерян, Комси, Лис, Мацукул, Рукай, Улъз 493,50 km²
 
27,600 38,615
 
Мемаляй Буз, Кесарат, Крахъс, Люфтиня, Мемаляй, Мемаляй Фшат 372,07 km²
 
10,657 21,467
 
Мирдита Фан, Качинар, Ктеле, Орош, Рубик, Ръшен, Селита 869,71 km²
 
22,103 37,384
 
Патос Патос, Руждие, Жаръс 82,55 km²
 
22,959 42,738
 
Пекин Гьочай, Карина, Пайова, Пекин, Пърпарим, Шеза 197,79 km²
 
26,136 38,900
 
Пърмет Пърмет, Петран, Фрашър, Център Пискова, Чарчова 601,95 km²
 
10,614 20,301
 
Поградец Старово, Велчан, Дардас, Одунища, Поградец, Проптищ, Требине, Чърава 594,77 km²
 
61,530 90,976
 
Поличан Въртоп, Поличан, Търпан 272,02 km²
 
10,953 18,341
 
Преняс Кукъс, Преняс, Райче, Стравай 322,95 km²
 
24,906 33,031
 
Пука Гегян, Келъз, Керет, Пука, Рапа 505,53 km²
 
11,069 16,836
 
Пустец Пустец 198,68 km²
 
3,290 5,191
 
Росковец Куман, Курян, Росковец, Струм 118,01 km²
 
21,742 31,548
 
Рогожина Госа, Крюевид, Лекай, Рогожина, Синабалай 223,50 km²
 
22,148 40,684
 
Саранда Ксамил, Саранда 58,96 km²
 
20,227 50,680
 
Селеница Армен, Братай, Кота, Селеница, Севастер, Влахина 561,24 km²
 
18,476 35,793
 
Скрапар Богова, Вендреша, Гербъс, Жепа, Лешня, Потом, Скрапар, Чепан, Чоровода 831,44 km²
 
12,403 19,072
 
Тепелена Курвелеш, Лопъс, Център Тепелена, Тепелена 431,24 km²
 
8,949 16,371
 
Тирана Балдушк, Бържита, Вачар, Зал-Бастар, Зал-Хър, Дайт, Кашар, Краба, Ндроч, Петрела, Пеза, Шънгерг, Тирана, Фарка 1110,03 km²
 
557,422 757,361
 
Тропоя Байрам Цури, Буян, Бютюч, Лекбибай, Лугай, Маргегай, Фиерза, Тропоя 1057,30 km²
 
20,517 28,216
 
Ура Вайгуроре Цукалат, Кутали, Пошня, Ура Вайгуроре 156,56 km²
 
27,295 39,551
 
Фиер Дърменас, Леван, Либофша, Мбростар, Портъз, Фиер, Фракул, Царкан, Център Фиер, Тропоя 619,90 km²
 
120,655 196,324
 
Финик Алико, Дивър, Ливадя, Месопотам, Финик 441,20 km²
 
11,862 39,055
 
Фуша-Аръз Блерим, Ибала, Кяфа-Мали, Фиерза, Фуша-Аръз 540,42 km²
 
7,405 11,651
 
Хас Гинай, Голай, Крума, Файза 399,62 km²
 
16,790 21,247
 
Химара Лукова, Химара, Хора-Вранищ 571,94 km²
 
5,738 27,049
 
Църик Гостима, Клос, Молас, Църик, Шалъс 189,65 km²
 
27,445 46,652
 
Шияк Гепалак, Маминас, Шияк, Джафзотай 92,19 km²
 
34,513 44,103
 
Шкодра Ана е Малит, Бърдица, Велипоя, Гури и Зи, Дайч, Постриба, Пулт, Ретинат, Шала, Шкодра, Шош 872,71 km²
 
135,612 200,889

Източници редактиране

Вижте също редактиране