Общината (на немски: Gemeinde) е най-малката административна единица в Люксембург. Към 2013 година в страната има 106 общини. 12 от тях имат статут на градове.

От независимостта на Люксембург през 1839 година насам неколкократно са извършвани сливания и разделяния на общини, поради което днес има няколко десетки бивши общини. Те нямат самостоятелен административен статут и са част от някоя съвременна община, но често са относително обособени в нейните рамки.

Наименование Кантон Окръг Население
(2008)
Герб
Башараж Капеллен Люксембург 7250
Бофор Ехтернах Гревенмахер 2073
Бех Ехтернах Гревенмахер 971
Беккерих Реданж Дикирх 2172
Бердорф Ехтернах Гревенмахер 1600
Бертранж Люксембург Люксембург 6345
Беттембур Еш сюр Алзет Люксембург 9861
Беттендорф Дикирх Дикирх 2484
Бецдорф Гревенмахер Гревенмахер 3030
Биссен Мерш Люксембург 2615
Бивер Гревенмахер Гревенмахер 1700
Беванж сюр Аттер Мерш Люксембург 1995
Булед Вилц Дикирх 931
Буршейд Дикирх Дикирх 1352
Бус Ремих Гревенмахер 1260
Бурмеранж Ремих Гревенмахер 985
Клеманси Капеллен Люксембург 2185
Клерво Клерво Дикирх 1892
Колмар-Берг Мерш Люксембург 1864
Консдорф Ехтернах Гревенмахер 1759
Констум Клерво Дикирх 419
Контерн Люксембург Люксембург 3479
Далхайм Ремих Гревенмахер 1954
Дикирх Дикирх Дикирх 6450
Дифферданж Еш сюр Алзет Люксембург 21346
Диппах Капеллен Люксембург 3591
Дюделанж Еш сюр Алзет Люксембург 18295
Ехтернах Ехтернах Гревенмахер 5100
Елл Реданж Дикирх 983
Ермсдорф Дикирх Дикирх 906
Ерпелданж Дикирх Дикирх 2250
Еш сюр Алзет Еш сюр Алзет Люксембург 28746
Еш сюр Сюр Вилц Дикирх 281
Ешвейлер Вилц Дикирх 847
Еттелбрук Дикирх Дикирх 7567
Фьолен Дикирх Дикирх 1545
Фишбах Мерш Люксембург 730
Флаксвейлер Гревенмахер Гревенмахер 1667
Фризанж Еш сюр Алзет Люксембург 3542
Гарниш Капеллен Люксембург 1590
Гьосдорф Вилц Дикирх 1200
Гревенмахер Гревенмахер Гревенмахер 4263
Гросбус Реданж Дикирх 855
Хеффинген Мерш Люксембург 1000
Хедершейд Вилц Дикирх 1330
Хенершейд Клерво Дикирх 1122
Есперанж Люксембург Люксембург 12200
Хобшейд Капеллен Люксембург 3026
Хошейд Дикирх Дикирх 568
Хозинген Клерво Дикирх 1842
Юнглинстер Гревенмахер Гревенмахер 6271
Кейл Еш сюр Алзет Люксембург 8080
Келен Капеллен Люксембург 4983
Кишпелт Вилц Дикирх 964
Кьорих Капеллен Люксембург 2184
Копстал Капеллен Люксембург 3157
Лак де ла От-Сюр Вильц Дикирх 1530
Ларошетт Мерш Люксембург 1839
Леннинген Ремих Гревенмахер 1621
Льоделанж Еш сюр Алзет Люксембург 2032
Линтген Мерш Люксембург 2524
Лоренцвейлер Мерш Люксембург 3112
Люксембург Люксембург Люксембург 3112
Мамер Капеллен Люксембург 7183
Мантернах Гревенмахер Гревенмахер 1542
Медернах Дикирх Дикирх 1190
Мерш Мерш Люксембург 7557
Мертерт Гревенмахер Гревенмахер 3500
Мерциг Дикирх Дикирх 1714
Момпах Ехтернах Гревенмахер 1008
Мондерканж Еш сюр Алзет Люксембург 6207
Мондорф ле Бен Ремих Гревенмахер 4052
Мюнсхаузен Клерво Дикирх 1076
Нойнхаузен Вилц Дикирх 320
Нидеранвен Люксембург Люксембург 5603
Номмерн Мерш Люксембург 1125
Петанж Еш сюр Алзет Люксембург 15567
Прейцердаул Реданж Дикирх 1320
Путшейд Вянден Дикирх 845
Рамбруш Реданж Дикирх 3769
Рекканж сюр Мес Еш сюр Алзет Люксембург 1984
Реданж сюр Аттерт Реданж Дикирх 2444
Рейсдорф Дикирх Дикирх 930
Ремих Ремих Гревенмахер 3153
Резер Еш сюр Алзет Люксембург 5031
Роспорт Ехтернах Гревенмахер 2000
Рюмеланж Еш сюр Алзет Люксембург 4451
Сиол Реданж Дикирх 561
Сандвейлер Люксембург Люксембург 3172
Санем Еш сюр Алзет Люксембург 14505
Ширен Дикирх Дикирх 1536
Шиффланж Еш сюр Алзет Люксембург 8397
Шенген Ремих Гревенмахер 1521
Шуттранж Люксембург Люксембург 3711
Сетфонтен Капеллен Люксембург 744
Щадтбредимюс Ремих Гревенмахер 1480
Щейнфорт Капеллен Люксембург 4375
Щейнсел Люксембург Люксембург 4750
Щрассен Люксембург Люксембург 6687
Тандел Вянден Дикирх 1665
Труаверж Клерво Дикирх 2888
Тунтанж Мерш Люксембург 1194
Юзелданж Реданж Дикирх 1498
Вянден Вянден Дикирх 1772
Вихтен Реданж Дикирх 990
Вал Реданж Дикирх 775
Валдбилиг Ехтернах Гревенмахер 1389
Валдбредимю Ремих Гревенмахер 954
Валферданж Люксембург Люксембург 7383
Вейлер ла Тур Люксембург Люксембург 1922
Вейсвампах Клерво Дикирх 1306
Велленщейн Ремих Гревенмахер 1433
Вилц Вилц Дикирх 4754
Винкранж Клерво Дикирх 3660
Винселер Вилц Дикирх 1029
Вормелданж Гревенмахер Гревенмахер 2462