Овощната градина е изкуствено трайно насаждение от дървета или храсти, поддържано с цел производство на плодове или ядки.

Лимонова овощна градина в Горна Галилея, Израел.

Вижте също редактиране