Вижте пояснителната страница за други значения на Овчарица.

Овчарица е река в Южна България – Област Сливен, община Нова Загора, област Ямбол, община Тунджа и Област Стара Загора, общини Раднево и Гълъбово, ляв приток на река Сазлийка, от басейна на Марица. Дължината ѝ е 72 km, която ѝ отрежда 45-о място сред реките на България. Река Овчарица е най-големият приток на река Сазлийка.

Овчарица
42.4172° с. ш. 26.1675° и. д.
42.1822° с. ш. 25.9058° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Сливен
Община Нова Загора
Област Ямбол
Община Тунджа
Област Стара Загора
Община Раднево
Община Гълъбово
Дължина72 km
Водосб. басейн636 km²
Начало
Мястона 1 km източно
от връх Острата вила (Острия чатал)
Светиилийски възвишения
Координати42°25′01.92″ с. ш. 26°10′03″ и. д. / 42.4172° с. ш. 26.1675° и. д.
Надм. височина310 m
Устие
Мястоляв приток на СазлийкаМарицаБяло (Егейско море)
Координати42°10′55.92″ с. ш. 25°54′20.88″ и. д. / 42.1822° с. ш. 25.9058° и. д.
Надм. височина94 m

Река Овчарица извира на 310 m н.в. от Светиилийските възвишения, на 1 km източно от връх Острата вила (Острия чатал) (416 m, най-високата точка на възвишенията). До село Златари тече в дълбока долина, след което навлиза в Горнотракийската низина. До вливането си в язовир „Овчарица“ тече на юг, а след това на югозапад, като преминава през откритите рудници на „Марица-Изток“, където коритото ѝ е изцяла коригирано. Влива се отляво в река Сазлийка от басейна на Марица на 94 m н.в., на 1,3 km югозападно от село Любеново, община Раднево.

Площта на водосборния басейн на Овчарица е 636 km2, което представлява 19,6% от водосборния басейн на Сазлийка. Основни притоци: → ляв приток; ← десен приток.

 • → Бабушинска река
 • → Куртева река
 • → Халилдере (влива се в язовир „Овчарица“)
 • → Лейлекдере (влива се в язовир „Овчарица“)
 • ← Скендердере (влива се в язовир „Овчарица“)
 • → Голямата река (влива се в язовир „Овчарица“)
 • ← Акбунар (най-голям приток, влива се в язовир „Овчарица“)
 • ← Лозенска река
 • ← Селската река
 • ← Юртска река
 • → Реката
 • → Голямата река
 • ← Селската река

Речният режим на подхранване е с плувиален характер, което определя ясно изразен пролетен максимум на оттока – януари-май, а минимумът – юли-октомври.

По течението на реката са разположени 3 села:

В горното течение водите на реката се използват за напояване – язовир „Прохорово“ и др., а в долното – за промишлено водоснабдяване на ТЕЦ-вете в „Марица-Изток“ – язовир „Овчарица

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
 • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 342.