Отваря главното меню

Одрюза или Одриса е древен град в Тракия, съществувал в периода III – I в. пр.н.е.

За него споменава в своето епитоме ранновизантийският учен Стефан Византийски – живял през VI в. по времето на император Юстиниан I Велики (527 – 565), който пише: „Одриси, народ в Тракия, Страбон в седма книга..., а има и техен град Одрюза, който се нарича също и Одрисия...“ Сече собствени дребни бронзови монети, групирани в 2 типа, които са изключително редки. Градът се отъждествява в Филипопол, тъй като почти всички известни монети произхождат от град Пловдив, региона като цяло и неговата околност.

Съдържание

МонетосеченеРедактиране

До 2006 г. са известни общо 31 екземпляра дребни бронзови монети от двата типа на град Одрюза, като почти всичките от тях произхождат от град Пловдив, региона като цяло и неговата околност.

Първи типРедактиране

Тип 1 се характеризира със следните особености.

  • Лице: млад Херакъл с лъвски скалп надясно.
  • Опако: бик в ход на ляво, стъпил върху кривака на Херакъл с дръжката надясно; над него името на града-издател Одрюза, в различните негови форми на старогръцки език.

Монетите от тази група имат кръгла форма, и красиви и реалистично предадени монетни изображения. Те датират от периода II-I век пр.н.е.

Втори типРедактиране

За Тип 2 са характерни следните особености.

  • Лице: същото като при Тип 1.
  • Опако: същото като при Тип 1.

Тази група монети е с неправилна най-често бобовидна форма, като изображенията им са силно стилизирани груби и схематични. Датират от периода III – II в. пр. Хр.

ЛитератураРедактиране

  • К. Кисьов, „Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на река Стряма през втората половина на I хил. пр. Хр.“, София, изд."Агато" 2004 г., стр. 30 – 50.
  • „Разкрит античен хладилник в древния Филипопол“. // Вестник „Марица“. 12 август 2006 г.. с. стр. 10. – съдържа сведение за разкопки на хълма Небет тепе в Пловдив, ръководени от д-р Иво Топалилов и описание на новонамерена бронзова монета на град Одрюза/Филипопол".
  • Stephani Byzantii. Ethnicorum quae supersunt. Т. 1. Berlin, 1849. с. 484. Епитомето на Стефан Византийски, издадено от Аугуст Майнеке в Берлин през 1849 г. Това е единственият литературен източник във който се споменава за съществуването на тракийския град Одрюза. Оригиналът се съхранява в библиотеката на университета в Мичиган – САЩ

Външни препраткиРедактиране