Оксид (окис) се нарича всяко двуелементно химично съединение на кислорода с друг химичен елемент, в което кислородът е в -2 степен на окисление.[1][2] Повечето елементи в земната кора са оксиди, образувани при взаимодействие на кислорода с други елементи.

Оксиди, като например железният оксид или ръжда, която се състои от Fe2O3·nH2O и FeO(OH), Fe(OH)3), се образува когато кислородът реагира и се комбинира с други елементи

Кислородните съединения на флуора не са оксиди, тъй като флуорът е по-електроотрицателен от кислорода и по тази причина кислородът в тях има положителна степен на окисление. Други двуелементни съединения на кислорода, които не са оксиди, са пероксидите, супероксидите и озонидите – в тях кислородът има отрицателна, но по-ниска от -2 степен на окисление.

НаименованиеРедактиране

Ако в съединението съществува долен индекс, за него се ползват представки, които произлизат от гръцките числителни имена: 1 – моно, 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – хекса, 7 – хепта и така нататък.[3]

Видове оксидиРедактиране

Оксидите биват основни, амфотерни, киселинни и неутрални.

  • Основни оксиди образуват s-елементите с метален характер, p-елементите с метален характер в нисшите им степени на окисление, d- и f-елементите с двойствен характер в нисшите им степени на окисление.
  • Амфотерни оксиди съответстват на p-елементи с двойствен характер и d- и f-елементи в междинните им степени на окисление.
  • Киселинни оксиди образуват p-елементите с неметален характер и d-елементите във висшата си степен на окисление.
  • Неутрални оксиди (несолеобразуващи) образуват p-елементите с неметален характер, които не взаимодействат с вода, основи и киселини и не им съответстват хидроксиди и кислородсъдържащи киселини.

На практика е по-лесно, на основните оксиди съответстват основни хидроксиди, тоест към оксида като се прибави вода се получава основа. Киселинни оксиди са тези, при които като се присъедини вода се получава киселина.

Трябва да се отбележи, че в Периодичната система металите се намират отляво на линията бор-астат, неметалите са отдясно, а по линията са разположени амфотерните елементи.

Някои примери на оксидиРедактиране

Име Формула Находище/Употреба
Вода (диводороден оксид) H2O универсален разтворител
Силициев диоксид SiO2 пясък, кварц
Железен оксид Fe3O4 ръжда
Въглероден диоксид CO2 една от съставките на атмосферата и продукт на биологични процеси

ИзточнициРедактиране

  1. Foundations of College Chemistry, 12th Edition
  2. IUPAC. NOMENCLATURE OF INORGANIC CHEMISTRY IUPAC Recommendations 2005. // www.iupac.org. p. 84 – 94. (на английски)
  3. Иван Дуков, Мария Атанасова, Александър Захариев. Номенклатура на координационните съединения: препоръки по IUPAC 2005. // www.researchgate.net. с. 6 – 7.