Оксокатионът, наречен също оксикатион, е многоатомен йон с положителен заряд, който свързва кислорода.

ПримериРедактиране

Вижте същоРедактиране