Олицетворение е вид онтологична метафора, при която се приписват човешки черти и качества на животни, природни явления и предмети.

Котаракът в чизми

Тази дума се използва и в историята

Пример: Котаракът в чизми

Използва се често в приказки и стихотворения. Може да означава също така въплътяване на дадена идея в образа на живо същество.

Пример: Дяволът е олицетворение на злото.

Това също значи, да се придават човешки качества, на предмети, които в никакъв случай в истинския живот, не могат да им бъдат придадени. Пример за това са фантастичните приказки, като например „Котаракът в чизми“ в която приказка, са придадени човешки качества на животно(в този случай на котарак).

Среща се и в басните.

Вижте също

редактиране