Оловен диоксид

химично съединение

Оловният диоксид е химично съединение на оловото и кислорода с формула PbO2.

Използва се за електрод в акумулаторните батерии.