Опашката (на лат. Cauda) е част от тялото на гръбначните животни.[1] Тя е изградена от различен брой опашни прешлени, покрити с мускули и кожа. Намира се в задния край на тялото, след ануса.

Ammospermophilus leucurus
Паун, разперил своята опашка

Опашката има различни функции при отделните систематични групи:

  • при рибите опашката служи за запазване на правилното положение на тялото във водата и за завиване при движение;
  • при земноводните опашката служи за по-бързо придвижване и за по-прецизна промяна на посоката на движение във водна среда;
  • при влечугите опашката служи за балансиране на движенията на тялото;
  • при птиците опашката служи за завиване при летене;
  • при бозайниците опашката служи за балансиране на движенията на тялото.

При човека опашката е закърняла, но понякога може да се появи като атавистичен признак.

Бележки редактиране