Оперативното изкуство е теория и практика по подготовка и водене на съвременните съвместни или самостоятелни операции на оперативните обединения от вида въоръжени сили. Определя начините за водене на операциите и дава данни на тактиката за водене на боя. Подчинено е на стратегията и е връзка между нея и тактиката.[1]

Източници

редактиране
  1. Simpkin, Richard E., Deep Battle: The Brainchild of Marshal Tuchachevskii, Brassey's Defence Publishers, London, 1987, с. 24