Опиати

(пренасочване от Опиат)

Опиати са всички химични вещества, имащи сходно действие с морфина — основния алкалоид с упойващо действие в опиума, извлечен от растението опиумен мак (на латински: papaver somniferum). Опиумът се добива чрез плитко нарязване на неузрелия семенник и изсушаване на млякото, което излиза. По този начин се получава суров опиум, от който може да се извлече морфин. След допълнителна химическа обработка на морфина (ацетилиране с оцетен анхидрид) се получава хероин. При промишлена обработка се получава още и тебаин – друг важен алкалоид

ОпиоидиРедактиране

Опиоиди е общото име за множество вещества, включително морфин, кодеин, тебаин, папаверин и носкапин (наркотин). Съществуват също полусинтетични (хероин /диацетилморфин, дихидрокодеин, дезоморфин) и синтетично произведени опиати (метадон и др.). Опиоидите влияят върху човешкото тяло подобно на опиума, като са агонисти на опиоидните рецептори. Повечето опиоиди се използват за приготвянето на лекарствени препарати.

ДействиеРедактиране

Опиатите имитират действието на обезболяващите химични вещества, които се произвеждат естествено в човешкия мозък — ендорфините.

ИзточнициРедактиране