Органична киселина

(пренасочване от Органични киселини)

Органичните киселини са биохимични вещества. Обикновено на тях се дължи киселият вкус на редица растения. От химическа гледна точка те са главно мастни и ароматни карбонови и оксикарбонови киселини. По-често срещани киселини в растенията са ябълчената, янтарната, фумаровата, глутаровата, малоновата, винената, лимоновата, бензоената и други. Растителните сокове, съдържащи тези киселини се употребяват в медицината главно като противотемпературно, витаминно и диетично средство.