Органично съединение

Органични съединения се нарича група от химични съединения, чиито молекули съдържат въглерод. По исторически причини, някои видове съединения, например карбонатите, простите оксиди на въглерода, цианидите и карбиди, както и алотропните форми на въглерода не се считат за органични, въпреки че съдържат въглерод.

Метанът е най-простото възможно органично съединение

Дялът от химията, който се занимава с органичните съединения, се нарича органична химия.

Видове органични съединенияРедактиране

Според структуратаРедактиране

Алифатни съединенияРедактиране

Алифатните съединения са органични съединения, чиито молекули съдържат главна верига от въглеродни атоми. Веригата може да бъда права, разклонена или дори циклична, но винаги е различна от бензеновия пръстен. Вижте Ароматни съединения.

Ароматни съединенияРедактиране

Ароматните съединения са органични съединения, които съдържат бензенов пръстен. Той има шест въглеродни атома, но се различава от алифатния пръстен, защото връзките между въглеродните атоми не са нито прости, нито двойни, а междинни и като дължина, и като реактивоспособност, и се наричат бензенови ядра.

Има различни начини за представяне на бензеновото ядро  . Връзките между въглеродните атоми са междинни, защото някои електрони са делокализирани. Има изключения с клаусов бензен, призман и дюаров бензен

Според наситеносттаРедактиране

Наситени съединенияРедактиране

Наситените съединения са органични съединения, чийто молекулите имат само прости връзки между атомите.

Ненаситени съедиенияРедактиране

Мононенаситени съединенияРедактиране

Мононенаситените съединения са органични съединения, чиито молекули имат най-малко само двойна, тройна, четворна, петорна или шесторна връзка.

Полиненаситени съедиенияРедактиране
 
Наночовече, съединение с пет тройни връзки и шест двойни връзки, ундеканенаситено съединение

Полиненаситените съединения са органични съединения, чиито молекули съдържат много двойни, тройни, четворни, петорни или шесторни връзки, например тези, който се намират в меките маргарини.

ИзточнициРедактиране


Вижте същоРедактиране