Отваря главното меню

Създадената от Вилхелм Райх оргонна терапия се основава на схващането, че здравето зависи от функционирането на биологичната енергия, която Райх нарича "оргон" (от "организъм" и "оргазъм"). В здравия организъм тя протича свободно и повсеместно. Блокирането ѝ може да доведе до психопатология, а понякога и до физическа патология. Оргонна терапия се нарича техниката, създадена от Райх за постигане на емоционално здраве чрез премахването на препятствията пред свободното протичание на тази енергия в организма. В началото на кариерата си като аналитик Райх установява, че успешно анализираните пациенти постигат задоволителен генитален живот. Той показва, че за това е необходимо наличието неописана до този момент специфична способност за сексуално задоволяване, която той нарича "оргастична потентност". Райх показва също, че не само появите на симптоми, но и самият характер може да бъде невротичен. Той създава термина "характерова броня" за означаване на характерови черти, които се проявяват като съпротива при анализа. Пълното освобождаване на афектите води до промени в телесните нагласи, в изразяването и тонуса. Райх установява, че наред с психичната характерова броня съществува и соматична мускулна броня. Изтласканите в безсъзнателното чувства са едновременно блокирани в тялото. Това води до ново допълване на терапевтичната техника - соматично да се атакува неврозата. Соматичната броня заедно с психичните си корелати свързва енергията и по този начин пречи на свободното ѝ протичане в организма. Бронята се премахва чрез предизвикване и разтоварване на изтласканите емоции по подреден и последователен начин. Могат да се използват физически методи, анализ на характера или комбинация от тях. Тази терапия се основава на психоаналитични теории, като особено важна е тази за психосексуалното развитие и превратностите на либидото. В такъв аспект индивидуалното характерово развитие зависи от размера и разположението на фиксациите (разбирай "бронята") към някоя от отделните ерогенни зони, където има свързано либидо (разбирай "енергия"). Произтичащите от това симптоми или характерови черти формират личността и, което е най-важното, пречат на пълноценното генитално разтоварване, а следователно и на емоционалното здраве. При цялостното отстраняване на бронята се наблюдава уникален физиологичен феномен, който е обективен критерий за терапевтичния успех. В края на пълното издишване тазът спонтанно се придвижва напред, което се придружава от изнасяне напред на раменете. Райх нарича това явление "оргазмен рефлекс". То е признак, че пациентът е "оргастично потентен".

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • Енциклопедия Психология, ред. Дж. Корсини, 1998