Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина. Единицата за осветеност в SI е лукс, означава се с lx (1 лукс = 1 лумен на квадратен метър). Количеството светлина, отразено от повърхността, се нарича яркост.

Луксметър

Осветеността се намира по формулата:

където — силата на светлината в кандели; — разстоянието до източника; – ъгълът на падане на светлината спрямо нормалата.

Инструментът, с който се измерва осветеност, се нарича „луксметър“[1], но се среща и терминът „луксомер“[2]. Използват се също понятията „светломер“[3] (най-често във фотографията) или описателно „уред за измерване на осветеността“.

Източници редактиране