Осветление в тримерното моделиране

Тази статия разглежда осветлението в тримерната компютърна графика от гледна точка на използването му при моделирането на различни сцени. Статията модели на осветление се фокусира върху програмната реализация.

Видове светлинни източници редактиране

Повечето програмни пакети за тримерно моделиране предлагат различни видове източници на светлина, които могат да се използват за постигне на желаното осветление в сцената. Обикновено под една или друга форма са достъпни следните основни разновидности.

Точков източник на светлина (Omni, Omni-directional light) редактиране

Източниците на светлина от този тип представляват точка с определени координати, която отдава светлина във всички посоки. Удачна аналогия от реалния свят са електрическите крушки.

Позиционен източник на светлина (Spot light) редактиране

Този вид източници са подобни на прожектор, който има определена позиция, посока и максимален ъгъл на отклонение на светлината.

Директен източник на светлина (Direct, Directional light, Sunlight) редактиране

Директните източници на светлина отдават паралелни лъчи светлина с дадена посока. Ефектът е същият като от позиционен източник на светилна, отдалечен на безкрайно голямо разстояние. Най-често срещаният пример за директен източник на светлина е слънцето – поради много голямото му отстояние от земята неговите лъчи достигат до повърхността ѝ на практика паралелни. Затова при моделирането на сцени осветени от слънчева светлина следва да се използва именно такъв вид източник.

Параметри на светлинните източници редактиране

В зависимост от вида си всеки източник на светлина разполага с множество специфични параметри, но освен тях всички източници на светлина споделят и няколко общи, като например интензитет и цвят на светлината. В допълнение често пъти може да се контролира и отслабването на интензитета с отдалечаването от източника.