Осезанието е сетивно възприятие при животните и човека на дразнения, предизвикани от допир или триене на кожата (и др. „покривки“), или натиск на мускулите и сухожилията, възприемани от специални рецептори (осезателни органи). То се възприема от нервни окончания, пръснати по цялата повърхност на тялото, но на отделни места са струпани в голямо количество и чувствителността е увеличена (върховете на пръстите у човека, устните и около тях и пр.). При някои животни осезателни клетки са съсредоточени предимно в определени места:

  • Антени – при насекоми.
  • Амбулакрални крачка – при иглокожи.
  • Мустачки – при риби.

Чрез тактилните телца (барорецептори) и свободните нервни окончания се възприемат много усещания [1], като:

  • Допир – усещане, получено при лек натиск на кожата.
  • Натиск – усещане, при увеличен натиск върху кожата.
  • Болка – средно на см2 от тялото има около 100 такива рецептора за болка.
  • Температура – усещане за топло (чрез 30 000 рецептора) и студено (чрез около 250 000 рецептора).

Тактилната азбука редактиране

 
Шест релефни тактилни азбуки

Тактилната азбука е писмена система, предназначена за незрящи, посредством осезание. Най-популярна е системата на Луи Брайл – брайлова азбука. Исторически има много други азбуки.

Основно се делят на два вида:

Вижте също редактиране

Други сетивни възприятия:

Източници редактиране