Основа се нарича съвкупността от лексикални морфеми (корен, представка, словообразувателна наставка и съединителна морфема) на дадената дума. Морфемата е най-малката част от думата, която има (лексикално или граматично) значение.

Корен редактиране

Коренът изразява основното лексикално значение на думата.

Представка редактиране

Представките стоят пред корена на думата или пред друга представка и променят значението на думата.

Словообразувателна наставка редактиране

Словообразувателните наставки стоят след корена на думата или след друга наставка и променят значението на думата.

Съединителна морфема редактиране

Съединителните морфеми съединяват корените в сложните думи: водОскок, земЕмер.

Граматичните морфеми редактиране

Те изразяват граматичното значение на думите -чрез тях се образуват различните форми на дадена дума. Към граматичните морфеми спадат формообразувателната наставка, окончанието и членната морфема. Съвкупността от граматични морфеми на дадена дума се нарича форматив. Формообразувателните наставки стоят след корена на думата или след друга наставка и изразяват граматично значение. Окончанието стои в края думата след корена или наставката и изразява граматични значения – например род, число. Членната морфема стои в края на думата след корена, наставката или окончанието и изразява граматичното значение определеност.

Лексикални морфеми Граматични морфеми
Основа Форматив
Представка Корен Наставка Наставка Окончание Членна морфема
под- вод -ен
рев лив -та
гор -ист
край- град -ск -те
люл -ч-иц -те
абонат -ка -та
-до-на пис -а-л -та
-пре-на- гре -те