Островни келтски езици

Островни келтски езици
Разпространение Шотландия, Ирландия, Франция
Говорени от 1 500 000 души
Систематизация по Ethnologue виж