Осцилоскопът представлява инструмент за наблюдение изменението на електрическото напрежение във времето, а също и за измерване стойностите на това напрежение.

Двулъчев осцилоскоп Tektronix модел 475A, типичен измервателен инструмент от 1970-те

Осцилоскопът е най-разпространения уред за наблюдаване формата и измерване някои параметри на периодични трептения или непериодични електрически трептения. По своя принцип на работа той може да бъде оприличен на подобрена електронно-лъчева тръба (CRT). Посредством входен атенюатор, блок за синхронизация, хоризонтален и вертикален усилвател и генератор на линейно изменящо се напрежение, осцилоскопът изобразява горепосочените видове сигнали и дава възможност за промяна на даденото изображение в съответните пропорции на измервания сигнал.

Според своите функции осцилоскопите се делят на еднолъчеви, двулъчеви, двуканални еднолъчеви и двубазови двулъчеви.

Основни параметри

-Диапазон на изменение на константата Cy, V/div – обикновено от 5 mV/дел до 10 V/дел.

-Диапазон на изменение на константата Cx, s/div – обикновено от 0.01 μs/дел до 50 ms/дел.

-Честотна лента Δf, MHz – определя се основно от горната гранична честота на амплитудно-честотната характеристика на усилвателите. Тя е различна за двата канала и за Y канала обикновено е около 10 MHz.

-Входно съпротивление на Y канал – в граници 0.5 до 2 MΩ.

-Входен капацитет на канал Y – зависи от съединителния кабел и е около 100 pF, а с подходящ накрайник може да се намали до 10 pF.

-Максималното допустимо напрежение на вход Y е от 30 V до 300 V.

Видове осцилоскопиРедактиране

  • Аналогов
  • Цифров
  • Смесен тип

Аналогови осцилоскопиРедактиране

Аналоговите осцилоскопи са по-масивни и не са подходящи за мобилна работа. Те са предназначени да обработват аналогов сигнал. Използват се за измерване и изучаване на бавни или сравнително нискочестотни процеси. Основните параметри на аналоговите осцилоскопи са честотна лента или обхват, брой входни канали, тригер и входен импеданс. [1]

Цифрови осцилоскопиРедактиране

Цифровите осцилоскопи имат собствена памет и могат да съхраняват поредица от осцилограми и след това да бъдат възпроизведени на екрана. Осцилоскопите от този тип са компактни, което ги прави подходящи за мобилна работа. [2]

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране