Ос-68-Гл е номенклатура от елементи за едропанелни общежития, детски градини и жилищни сгради за новобрачни семейства, разработена от „Главпроект“ през 1968 г. и произвеждана в Домостроителен комбинат № 1 в София.

Ос-68-Гл
Example alt text
Едропанелна жилищна сграда по номенклатура Ос-68-Гл
Разработчик КНИПИАТ „Главпроект“
Година на разработване 1968
Домостроително предприятие ДК1-София
Година на внедряване в производство 1968
Заменя -
Година на снемане от производство 1978-1979
Заменена от каталози за детски градини и общежития на Бс-69-Сф-УД

ИзточнициРедактиране

Информация за състоянието и разпространението на едропанелните сгради в гр. София

Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България