Отбранителна линия е система от линейно разположени на бойното поле трайни и временни фортификационни съоръжения,[1] като бункери, дълговременна огнева точка (ДОТ), дървено-земно огнево съоръжение (ДЗОТ), телени и железобетонни заграждения и др.

Отбранителната линия „Хинденбург“