Отдел „Военен“ при ЦК на БКП

Отделът „Военен“ при ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е създаден по решение на Политбюро на ЦК на БРП (к.) от 25 октомври 1944 г.[1]

История редактиране

След разформироването на „Масовия отдел“ при ЦК (с решение № 58 на Политбюро от 28 февруари 1946 г.)[2] под ръководството на „Военния отдел“ преминават някой масови и спортни организации. От 16 ноември 1946 г. [3] тези организации се реорганизират в отдел „За физическо възпитание“ (с решение № 57 на Политбюро), но на 14 януари 1948 г. пленумът на ЦК решава „Физкултурният отдел“ да прекрати своята работа. Отделът е разформирован, а функциите му са прехвърлени към други отдели – отначало към отдел „Кадри“, а по-късно – към отдел „Административен“. От 6 юли 1965 г. [4] секторите „МНО“ и „МВР“ на отдел „Административен“ отново се обособяват като самостоятелен отдел „Военен“ (с решение № 178 на Политбюро)[5].

Отделът има следните сектори; БНА; Подготовка на населението и икономиката за отбрана; Държавна сигурност и обществен ред (ДСОР). През 1979 г. отдел „Административен“ се закрива, като част от неговите функции се прехвърлят към отдел „Военен“, който получава наименование отдел „Военно-административен“. Новият отдел запазва дотогавашната структура на отдел „Военен“, като се прибавя нов сектор – „Права и органи“. В ачалото на 1984 г. отделът е реорганизиран, възложени са му нови функции и задачи, а наименованието му е променено на отдел „Социална и национална сигурност“.

Наименования редактиране

Отдел „Физкултурен“ (1946 – 1948)
Отдел „Кадри“ (1948 – 1950) Сектор „Военни кадри“
Отдел „Административен“ (1950 – 1965) Сектори „МНО“ и „МВР“
Отдел „Военен“ (1965 – 1979)
Отдел „Военно-административен“ (1979 – 1984)
Отдел „Социална и национална сигурност“ (1984 – 1989)

Завеждащи отдела редактиране

Зам.-завеждащи отдела редактиране

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

  1. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 4, Протокол № 4 от 25 октомври 1944 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ с взети решения за: работата на военните отдели при ЦК и областните комитети; дейността на РМС, Отечествения фронт и чистка в армията; задачите на помощник-командирите; подготовка на военни кадри; борба с „партизанщината“ в управлението и стопанския живот; честване на Октомврийската революция; македонския въпрос; автономия на кооперация „Труд“, с. 1 – 8.
  2. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 97, Протокол № 7 от 28 февруари 1946 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ с взети решения: във връзка с хлебните дажби; за пролетната посевна кампания; за засяването на тютюн и зеленчуци; за работата сред масовите организации; по разформироване на отдел „Масов“ при ЦК; Г. Дамянов да представлява БРП /к/ по всички имуществено-правни интереси на Партията, с. 1 – 4.
  3. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 142, Протокол № 57 от 16 ноември 1946 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ с взети решения за: състава на делегацията на Всеславянския конгрес; свикване на ХІІ пленарно заседание на ЦК на БРП /к/. 16 ноември 1946 г., с. 1 – 2.
  4. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 5896, Протокол № 178 от 6 юли 1965 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: построяване на завод за силови полупроводникови прибори; политиката на НРБ към Израел; мрежата и профила на висшите учебни заведения; преустройство но Софийската народна опера; отклоняване на предложението за заглушаване емисиите на Радио Пекин на руски и сърбохърватски език; създаване на държавно стопанско обединение (ДСО) за строителство и експлоатация на водостопанските обекти; преустройство на Министерство на вътрешните работи и отдел „Административни органи“ на ЦК на БКП – назначения на зам.министри на МВР и на председател и на заместник-председатели на КДС; отношението към старите революционни кадри; освобождаване на Борис Велчев от поста председател на Комитета за партиен и държавен контрол, с. 10.
  5. Пътеводител по фондовете на БКП. Архивни справочници. т. II – Апарат (Отдели) на ЦК на БКП (1944 – 1989), София 2006, с. 41