Отдел „Кадрова политика“ при ЦК на БКП (1984 – 1989)

Отделът „Кадрова политика“ при ЦК на БКП съществува като самостоятелен отдел от 1984 г., след голямата реорганизация в апарата на ЦК на БКП.

Изграден е на основата на дотогавашния отдел „Наука и образование“ и има три направления: за развитие и използване на националния кадрови потенциал; за подготовка на кадри със средно образование и за подготовка на кадри с висше образование. В организационно отношение към отдела е придаден и сектор „Здравеопазване“.[1]

Завеждащи отделаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Фонд 1 Б, опис 75, необработен, 254 твърди папки, 1984 – 1989 г.