Отдел „Организационен“ при ЦК на БКП

Отделът „Организационен“ при ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е помощен орган на ЦК на БКП, един от основните отдели в неговия апарат[1].

Главен ръководител на отдела е Секретарят на Централния комитет на БКП отговарящ за организационните въпроси на когото е подчинен завеждащ отдела – главно административна длъжност съществуваща в отделни периоди, като през 1977 – 1986 г. Секретарят на Централния комитет на БКП е и завеждащ отдел, а през 1987 – 1990 г. завеждащ отдел не съществува тъй като длъжността е обединена с тази на секретарят.

Независимо от промените в наименованието му, функциите и задачите през целия период са относително постоянни. Той ръководи организационната дейност на широка мрежа партийни организации; следи за регулирането на състава на партията; за подготовката и разпределянето на кадрите; наблюдава работата на масовите организации и организира и води отчета на статистиката на комунистите и на ръководните партийни, държавни и стопански кадри[2].

Наименования

редактиране
  • Отдел „Организационен“ при ЦК на БРП (к.) (1948) – 9 септември 1944 до 1 септември 1948 г.
  • Отдел „Организационно-инструкторски“ при ЦК на БКП  – 1 септември 1948 до 3 ноември 1949 г.
  • Отдел „Партийни, профсъюзни и младежки органи“ (ППМО) при ЦК на БКП – 3 ноември 1949 до септември 1957 г.
  • Отдел „Партийни и младежки органи“ (ПМО) при ЦК на БКП  – септември 1957 до 4 юни 1963 г.
  • Отдел „Организационен“ при ЦК на БКП  – 4 юни 1963 до 4 февруари 1990 г.

Секретари на Централния комитет на БКП ръководещи и отговарящи за отдел „Организационен“ 1963 – 1990

редактиране

Завеждащи отдела

редактиране

Вижте също

редактиране

Отдел „Организационен при ПП на БЗНС“

  1. Фонд 1 Б, опис 12, 1 359 а.е., 1944 – 1963 г.
  2. Фонд 1 Б, опис 38, 669 а.е., 1964 – 1974 г.