Отдел „Планово-икономически“ при ЦК на БКП

Отделът „Планово-икономически“ при ЦК на БКП е помощен орган на ЦК на БКП в периода 1950–1979[1].

ИсторияРедактиране

С протокол № 398 от 6 ноември 1950 г. Политбюро[2] решава вместо съществуващия дотогава „Стопански отдел“ на ЦК да се създадат два нови отдела „Промишлено-транспортен“ и „Планово-финансово-търговски“. От 26 ноември 1962 г.[3] секторът „Търговия“ е прехвърлен към новосъздадения отдел „Търговия и транспорт“ и от януари 1963 г. отделът се нарича „Планово-финансов“. Наблюдава се от членове на Политбюро или секретар на ЦК на БКП[4].

Независимо че са извършвани вътрешни структурни промени, отделът не е подлаган на основни реорганизации до началото на 1984 г., когато е закрит, а функциите и задачите му са прехвърлени към новосъздадения отдел „Икономическа и научно-техническа политика“.

Завеждащи отделаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Фонд 1 Б, опис 21, 61 а.е., 1950-1963 г.
  2. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 1104, Протокол № 398 от 6 ноември 1950 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: разпределяне на работата между Секретариата на ЦК на БКП и ПБ; закриване на отдел „Стопански“, създаване на отдели „Промишлено-транспортен“ и „Планово-финансово-търговски“ на ЦК; преименуване на отдели в ЦК, с. 1 т. 3.
  3. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 4977, Протокол № 327 от 26 ноември 1962 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с: реорганизация на работата и структурата на Министерски съвет и определяне състава на новото правителство; персонални промени в органите на Народното събрание; структурни и кадрови промени в отделите на ЦК на БКП; назначаване на: Нинко Стефанов за І зам.-председател на Комитета за партиен и държавен контрол, Атанас Димитров за председател на Комитета за лека и хранителна промишленост, Константин Попов за председател на Комитета за енергетика и топливо, Марий Иванов за председател на Комитета по машиностроене, Данчо Иванов за посланик в Берлин, Кръстю Стойчев за посланик в Пекин, Райко Дамянов за председател на Славянския комитет, Петър Коларов за председател на Българския червен кръст, Владимир Бонев за секретар на Националния съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ), Иван Райков за зав. отдел при НС на ОФ; кадрови промени в Министерството на външната търговия, с. 4-6.
  4. Фонд 1 Б, опис 47, 3 а.е., 1964-1965 г.