Отдел „Стопански“ при ЦК на БКП (1944 – 1950)

Делегати от Окръжния комитет на БКП и от СССР на 20-годишнинта на ТКЗС Юпер

Отделът „Стопански“ при ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е създаден през ноември 1944 г. и действа до 16 ноември 1946 г., когато с протокол № 58[1] на Политбюро са разформировани стопанските отдели при ЦК и областните, околийски, градски и районни комитети на БКП[2]. От 21 април 1949 г. „Стопанският отдел“ при ЦК на БКП е възстановен. С протокол № 398 от 6 ноември 1950 г.[3] Политбюро решава вмество предишния „Стопански отдел“ на ЦК да се създадат два нови отдела: „Промишлено-транспортен“ и „Планово-финансово-търговски“.

За периода 1944 – 1946 и 1949 – 1950 наименованието на отдела е „Стопански“.

Завеждащи отделаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 143, Протокол № 58 от 16 ноември 1946 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ с взети решения за кадрови промени в Секретариата на ЦК, с. 1.
  2. Фонд 1 Б, опис 17, 180 а.е., 2 октомври 1944 – 23 декември 1950 г.
  3. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 1104, Протокол № 398 от 6 ноември 1950 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: разпределяне на работата между Секретариата на ЦК на БКП и ПБ; закриване на отдел „Стопански“, създаване на отдели „Промишлено-транспортен“ и „Планово-финансово-търговски“ на ЦК; преименуване на отдели в ЦК, с. 1 т. 3.