Отдел „Строителство и архитектура“ при ЦК на БКП

Отделът „Строителство и архитектура“ при ЦК на БКП съществува като помощен орган в периода 1954 – 1984 г[1].

ИсторияРедактиране

С протокол № 79 на Политбюро от 11 март 1954 г.[2] се създава отдел „Строителство, транспорт и съобщения“ при ЦК на БКП. От 1944 до 1950 г. функциите на този отдел се изпълняват от сектор „Нови строителства“ при Стопанския отдел (фонд 1 Б, опис 17), а от 1950 до март 1954 г. – от сектор „Строителство и електрификация“ при отдел „Промишлено-транспортен“ (фонд 1 Б, опис 19). Съществува самостоятелно до края на 1956 г[3].

От 25 декември 1956 г.[4] се обединява с отдел „Промишленост“ в един отдел с наименование „Промишлено-строително-транспортен“ до март 1959 г., когато отново се разделя на два отдел със старите наименования – „Промишленост“ и „Строителство, транспорт и съобщения“. През 1963 г. отделът се реорганизира и получава наименованието „Строителство“. Въпросите по транспорта и съобщенията са прехвърлени в новосъздадения през същата годиа (1963) отдел „Транспорт и съобщения“.

От 1974 г. отделът се казва „Строителство и архитектура“. В организационно-структурно отношение има 3 сектора: „Строителствено производство“; „Архитектура и благоустройство“ и „Технически прогрес, строителни материали и производство“[5]. Закрит е през 1984 г., а функциите му са прехвърлени към новосъздадения отдел „Икономическа и научно-техническа политика“.

Завеждащи отделаРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Фонд 1 Б, опис 20, 106 а.е., 1954 – 1956; 1959 – 1963 г.
  2. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2039, Протокол № 57 от 11 март 1954 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с: преговорите с Чехословакия за доставка на електропроводници; назначаване на Петруш Петрушев за зам.-зав. на отдел „Партийни, профсъюзни и младежки органи“.
  3. Фонд 1 Б, опис 43, 38 а.е., 1965 – 1973 г.
  4. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 3117, Протокол № 358 от 25 декември 1956 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения във връзка с: промяна на наказания, наложени от ПБ на ръководни кадри от Бургаски окръг; отмяна на решение № 259 от 30 юли 1956 г. на Секретариата на ЦК на БКП за наказание на Август Милчев; проучване на отпуснатите стипендии на следващи в чужбина студенти; отпускане на народни пенсии на Тодор Гърланов, Йордан Попов, Господин Пеев и Манол Ангелов; писмо на Централната консистория за изказвания на Вълко Червенков и Георги Чанков; утвърждаване на протоколи на Контролната комисия при ЦК на БКП; мероприятия за подобряване работата на Народното събрание; разпределение сумите, събрани в помощ на унгарския народ; предложение на Градския комитет на БКП и Градския народен съвет в Брацигово, Георги Цанков да открие Културния дом – паметник костница в града; предложение на Димитровския съюз на народната младеж (ДСНМ) държавните и партийни ръководители да се приветстват от пионерски групи по случай новата 1957 година; отпуск по болест на Димитър Ганев.
  5. Фонд 1 Б, опис 87, 304 а.е., 1974 – 1984 г.