Отоневрологията е медицинска подспециалност, занимаваща се със заболяванията на вътрешното ухо. Пациентите, които посещават отоневрологичния кабинет, най-често се оплакват от нарушено равновесие, световъртеж, намален слух, шум в ушите.