Отоплителна централа

Вижте пояснителната страница за други значения на Централа.

Отоплителната централа, съкратено ОЦ, е предприятие за производство на топлинна енергия.

Най-често топлоенергията е предназначена за топлоснабдяване в населените места, но може да се използва и само за индустриални цели.

На български отоплителните централи най-често, но погрешно, се наричат ТЕЦ-ове (като например софийските ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“), макар че ТЕЦ всъщност е електроцентрала, т.е. произвежда задължително електроенергия, но може да има съоръжения и за добив на топлоенергия.