Охрата (от гр. ὠχρός) е цвят, който обикновено е описван като златисто-жълт или бледожълто-кафяв.

Пигмент на охра.

Кафявата (гьотитът) и жълтата охра се получават при смесването на лимонит и глина.